Το Bitcoin Halving είναι μια προγραμματισμένη λειτουργιά πάνω στον κώδικα του Bitcoin, η οποία μειώνει στην μέση την επιβράβευση των Miners για την συμμέτοχη τους στη συναίνεση του διαδικτύου μέσο του PoW. Πιο συγκεκριμένα ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο εξής, κάθε μέρα 144 μπλοκ με 6 block την ώρα προστίθενται στην αλυσίδα, η επιβράβευση αυτή τη στιγμή για το κάθε Block είναι 12,5 Btc πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο ανά ημέρα εξορύσσονται 1,800 Bitcoins. Όταν 210,000 block προστεθούν η επιβράβευση θα μειωθεί κατά 50%.
Ο μέγιστος αριθμός Bitcoin πού θα παραχθούν ποτέ είναι 21 εκατομμύρια με τα τελευταίο Bitcoin να δημιουργείτε το 2140 και τα 18 εκατομμύρια να βρίσκονται ήδη στην αγορά. Αυτή τη στιγμή όπως είπαμε οι Miners επιβραβεύονται με 12,5 Bitcoin για κάθε συμμέτοχη τους στην επίλυση ενός Block, με το ποσό αυτό να φτάσει το 6,25 με το επόμενο Halving που είναι προγραμματισμένο να γίνει κάπου τον Μάιο. Όταν γίνει τον Μάιο το Halving και στη συνέχεια προστεθούν άλλα 210,000 Block, δηλαδή περίπου μετά από 4 χρόνια, θα ξαναγίνει Halving με την επιβράβευση να πέσει στα 3,125. Αυτό θα συνεχίζετε κάθε 4 χρόνια μέχρι το 2140 όπου θα δημιουργηθεί το τελευταίο Bitcoin.

Πώς αυτό επηρεάζει την τιμή

Ο τρόπος που έχει προγραμματιστεί και λειτουργεί το Bitcoin είναι για να αποφευχθεί ο πληθωρισμός, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα της οικονομίας μας κάθε χρόνος που περνάει χάνουν περίπου γύρο στο 3% της αξίας τους, κάτι που δεν υπάρχει στο Bitcoin καθώς όσο περνάει ο καιρός τα νομίσματα γίνονται όλο και πιο σπάνια με τη ζήτηση να ανεβαίνει, από την στιγμή που ανεβαίνει η ζήτηση ανεβαίνει και η τιμή κάτι το οποίο είναι ένα από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα ωθήσουν την τιμή του Bitcoin στα ύψη. Οι Miners στο μέλλον θα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν και λόγο τον υψηλών τιμών να έχουν ικανοποιητικά κέρδη από τα τέλη συναλλαγών και να μην βασίζονται μόνο στην επιβράβευση του δικτύου.

Για ακριβές ημερομηνία για το Bitcoin Halving μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα

https://www.bitcoinblockhalf.com/