Privacy Policy

Αποποιηση Ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Cryptonomismata.com σε οποιαδήποτε μορφή (άρθρα , Video , e-book) είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο, η ομάδα του cryptonomismata.com δεν φέρει κάνεις καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες καθώς οτιδήποτε έχει γραφτεί είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάνεις από την ομάδα υπεύθυνος για κανένα λάθος και καμία οικονομική απώλεια εάν προκύψει . Επειδή οι πληροφορίες βασίζονται στην προσωπική μας γνώμη και εμπειρία, δεν θα πρέπει να θεωρούνται επαγγελματικές οικονομικές και επενδυτικές συμβουλές.

Η οποιαδήποτε οδηγία δοθεί στο Cryptonomismata.com δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο ίδιος να ορίσετε την προσωπική σας οικονομική κατάσταση και χωρίς να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία. Οι προσωπικές μας γνώμες μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον καθώς είναι ένας ταχέα αναπτυσσόμενος κλάδος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν προσφέρουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία για το πώς να χρησιμοποιήσετε ή να προστατεύσετε τα χρήματά σας και τις επενδύσεις σας.

Το Cryptonomismata.com συνιστά ιδιαίτερα στους επισκέπτες να πραγματοποιούν ανεξάρτητες αναλύσεις ή να απευθύνονται σε επαγγελματικές υπηρεσίες πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες δεν προορίζονται για παροχή επαγγελματικών, νομικών ή οικονομικών συμβουλών.

Το Cryptonomismata.com δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τη φύση, τη δυνητική αξία ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε πώλησης νομισμάτων ή συμβόλων. Δεν πρέπει να ερμηνεύετε οποιαδήποτε στοιχεία που εμφανίζονται, δημοσιεύονται ή παρέχονται από την Cryptonomismata.com ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, οικονομικές ή άλλες συμβουλές. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγονται οι πωλήσεις συμβόλων και τυχόν ρυθμίσεις που αφορούν ψηφιακές μάρκες. Καθώς αυτές οι ρυθμίσεις και τα εμπλεκόμενα μέρη λειτουργούν σε απευθείας σύνδεση και ενδέχεται να μην υπόκεινται σε ρυθμίσεις, ενδέχεται να εκτίθεστε σε αυξημένο κίνδυνο απάτης, ανεπαρκούς ρευστότητας ή πτητικών και αδιαφανών τιμών. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των επιχειρηματικών σχεδίων που σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε και να σταθμίσετε προσεκτικά τους κινδύνους για πιθανή επιστροφή πριν κάνετε μια αγορά. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα λευκά χαρτιά και άλλα στοιχεία σχετικά με μια συγκεκριμένη πώληση συμβόλων προετοιμάζονται αποκλειστικά από τον διοργανωτή και το πρόσωπο αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ακρίβεια όλων των δηλώσεων.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αληθείς, ορθές ή ακριβείς. ΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CRYPTONOMISMATA.COM. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ CRYPTONOMISMATA.COM δεν προβαίνει σε δηλώσεις και αποποιείται κάθε ΡΗΤΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ τρίτου. Σε καμία περίπτωση ΤΟ CRYPTONOMISMATA.COM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ εσείς ή κάποιος άλλος υπέστη ως αποτέλεσμα της οποιαδήποτε δραστηριότητα που εσείς ή κάποιος άλλος εμπλέκεται και βασίζεται σε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε μέσω του CRYPTONOMISMATA.COM Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CRYPTONOMISMATA.COM.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.