Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες του Cryptonomismata.com καθός και του βιβλίου είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο, δεν φέρω καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες καθώς οτιδήποτε έχει γραφτεί είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι υπεύθυνος για κανένα λάθος, καμία οικονομική απώλεια από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Επειδή οι πληροφορίες βασίζονται στην προσωπική μου γνώμη και εμπειρία, δεν θα πρέπει να θεωρούνται επαγγελματικές οικονομικές και επενδυτικές συμβουλές.
Η οποιαδήποτε οδηγία δοθεί στο Cryptonomismata.com και στο βιβλίο οδηγό δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο ίδιος να ορίσετε την προσωπική σας οικονομική κατάσταση και χωρίς να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία. Οι προσωπικές μου γνώμες μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον καθώς αποκτώ περισσότερη γνώση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν προσφέρω οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία για το πώς να χρησιμοποιήσετε ή να προστατεύσετε τα χρήματά σας και τις επενδύσεις σας.
Το Cryptonomismata.com συνιστά ιδιαίτερα στους επισκέπτες να πραγματοποιούν ανεξάρτητες αναλύσεις ή να απευθύνονται σε επαγγελματικές υπηρεσίες πριν προβούν σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες δεν προορίζονται για παροχή επαγγελματικών, νομικών ή οικονομικών συμβουλών.Το Cryptonomismata.com δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με τη φύση, τη δυνητική αξία ή την καταλληλότητα οποιασδήποτε πώλησης νομισμάτων ή συμβόλων. Δεν πρέπει να ερμηνεύετε οποιαδήποτε στοιχεία που εμφανίζονται, δημοσιεύονται ή παρέχονται από την Cryptonomismata.com ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, οικονομικές ή άλλες συμβουλές. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγονται οι πωλήσεις συμβόλων και τυχόν ρυθμίσεις που αφορούν ψηφιακές μάρκες. Καθώς αυτές οι ρυθμίσεις και τα εμπλεκόμενα μέρη λειτουργούν σε απευθείας σύνδεση και ενδέχεται να μην υπόκεινται σε ρυθμίσεις, ενδέχεται να εκτίθεστε σε αυξημένο κίνδυνο απάτης, ανεπαρκούς ρευστότητας ή πτητικών και αδιαφανών τιμών. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των επιχειρηματικών σχεδίων που σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε και να σταθμίσετε προσεκτικά τους κινδύνους για πιθανή επιστροφή πριν κάνετε μια αγορά. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα λευκά χαρτιά και άλλα υλικά σχετικά με μια συγκεκριμένη πώληση συμβόλων προετοιμάζονται αποκλειστικά από τον διοργανωτή και το πρόσωπο αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ακρίβεια όλων των δηλώσεων.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αληθείς, ορθές ή ακριβείς. ΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή / ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CRYPTONOMISMATA.COM. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΤΟ CRYPTONOMISMATA.COM δεν προβαίνει σε δηλώσεις και αποποιείται κάθε ΡΗΤΗ, ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ τρίτους, συμπεριλαμβανομένων εγγυάται για την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Σε καμία περίπτωση ΤΟ CRYPTONOMISMATA.COM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ εσείς ή κάποιος άλλος υπέστη ως αποτέλεσμα της οποιαδήποτε δραστηριότητα που εσείς ή κάποιος άλλος εμπλέκεται και βασίζεται σε κάθε πληροφορία που λαμβάνετε μέσω του CRYPTONOMISMATA.COM Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CRYPTONOMISMATA.COM.